Login

Er du allerede medlem i LLO-Viborg afdelingen, kan du logge på LLO-online systemet med din e-mailadresse.

Du kan dels ændre dit kodeord, din adresse samt oprette en sag eller få en status på din sag, såfremt du selv har oprettet sagen i LLO-Online systemet.

Du kan også downloade et sagsskema, udfylde det samt vedhæfte al nødvendig dokumentation og sende det til info@lloviborg.dk.

Download Sags-skema (dansk version) Word-format

If you are already a member of the LLO-Viborg department, you can log in to the LLO online system with your email address.
You may change your password, your address, and create a case or get a case status , if you have created it yourself in the LLO-Online system.

You can also download a caseform, fill it out and attach all necessary documentation and send it to info@lloviborg.dk.

Download Case-form (English versiton) Word-format