Generalforsamling i LLO Viborg, Lørdag den 13. februar 2021 kl. 11.00 – aflyst

Kære Medlem, du inviteres hermed til ordinær

OBS aflysning . . .
Generalforsamling i LLO Viborg, Lørdag den 13. februar 2021 kl. 11.00 er aflyst

Sted: Mønsted Kulturhus, Kalkværksvej 1, Mønsted, 8800 Viborg

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Regnskab og budget
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Valg
  • Valg af formand for 1år
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af bestyrelsessuppleant
  • Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år
  • Valg af delegerede til regionsgeneralforsamlingen
  • Valg af delegerede til LLO´s ekstraordinære kongres
 1. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal afleveres skriftligt til bestyrelsen senest den 29. januar 2021 enten på mail til  info@lloviborg.dk eller afleveres/sendes pr. post til LLO-Viborg, Teglmarken 223, 8800 Viborg.

Adgang til generalforsamlingen har individuelle medlemmer og repræsentanter for de tilsluttede foreninger, som senest har indbetalt kontingentet på indkaldelsestidspunktet samt repræsentanter fra Landsorganisationen,
Der vil være et traktement under generalforsamlingen. Du bedes derfor primært tilmelde dig på info@lloviborg.dk eller alternativt på tlf. 25537512 senest onsdag den 10. februar 2021. 

Der skal bæres mundbind, indtil man sidder ned. Afstanden bliver 2m mellem hver person. Der er sprit og mundbind på stedet. Ved evt. ændringer, så hold jer orienteret her på hjemmesiden www.lloviborg.dk

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
LLO-Viborg

postadresse: Teglmarken 223, 8800 Viborg
tlf.: 25 537 512
(mandage kl. 12.00 – 15.00 og onsdage 15.00 – 18.00)
e-mail:
info@lloviborg.dk
web: www.lloviborg.dk

LLO-rådgiver

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*