Generalforsamling 20. august 2020

Klik her for download – Indkaldelse til Generalforsamling LLO Viborg 20-08-2020 kl. 19.00 

Du inviteres hermed til ordinær:

Generalforsamling i LLO Viborg

 Torsdag den 20. august 2020 kl. 19.00

 Sted: Borgerhuset Stationen Ll. Sct. Hansgade 7, 8800 Viborg

 Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Regnskab og budget
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Valg:
  • Valg af formand for 2 år
  • Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år
  • Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 1 år
  • Valg af 1 revisor for 2 år.
  • Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år
  • Valg af delegerede til regionsgeneralforsamlingen
  • Valg af delegerede til LLO´s ekstraordinære kongres
 1. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal afleveres skriftligt til bestyrelsen senest den 10. august 2020 enten på mail til  info@lloviborg.dk eller afleveres/sendes pr. post til Karsten H. Gravesen, Kong Frederiks Vej 1F, Ravnstrup 8800 Viborg.

Adgang til generalforsamlingen har individuelle medlemmer og repræsentanter for de tilsluttede foreninger, som senest har indbetalt kontingentet på indkaldelsestidspunktet samt repræsentanter fra Landsorganisationen,
Der vil være et traktement under generalforsamlingen. Du bedes derfor primært tilmelde dig på info@lloviborg.dk eller alternativt på tlf. 24451132 senest den 10. august. 

Med venlig hilsen
Karsten H. Gravesen
Formand LLO Viborg

LLO-rådgiver

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*