Generalforsamling 26-3-2020 kl. 19.00

Grundet den ekstraordinære Coronasituation og regerings smittespredningstiltag, er Borgerhuset Stationen lukket for møder og arrangementer. Det betyder, at der ikke er mulighed for personlig fremmøde på torsdage før den 14. maj. Telefonen er stadig åben hver torsdag kl. 12.00 – 15.00.

Ligeledes blev Generalforsamlingen den 26-3-2020 udsat på ubestemt tid. Ny dato annonceres, når den kendes.

Som opfølgning på indkaldelsen i ”Vi Lejere” februar 2020 inviteres du hermed til ordinær:

Generalforsamling i LLO Viborg

 Torsdag den 26. marts 2020 kl. 19.00

 Sted: Borgerhuset Stationen Ll. Sct. Hansgade 7, 8800 Viborg 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Regnskab
 5. Fastsættelse af kontingent og budget
 6. Indkomne forslag
 7. Valg
 • Valg af formand for 2 år og 1 bestyrelsesmedlem for 2 år
 • Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år
 • Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 1 år
 • Valg af en revisor for 2 år.
 • Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år
 • Valg af delegerede til regionsgeneralforsamlingen
 • Valg af delegerede til LLO´s ekstraordinære kongres
 1. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal afleveres skriftligt til bestyrelsen senest den 16. marts enten på mail til info@lloviborg.dk eller afleveres/sendes pr. post til Karsten H. Gravesen, Kong Frederiks Vej 1F, Ravnstrup 8800 Viborg.

Adgang til generalforsamlingen har individuelle medlemmer og repræsentanter for de tilsluttede foreninger, som senest har indbetalt kontingentet på indkaldelsestidspunktet samt repræsentanter fra Landsorganisationen.

Der vil være et lettere traktement under generalforsamlingen. Du bedes derfor tilmelde dig på tlf. 25537512 torsdage mellem kl. 12 og 15 eller på mail info@lloviborg.dk senest den 16. marts.

Vær i øvrigt opmærksom på vores nye telefon- og åbningstider, der træder i kraft fra og med torsdag den 27. februar 2020, hvilket også er bekendtgjort på vores hjemmeside www.lloviborg.dk eller klik på https://lloviborg.dk/?p=153

Med venlig hilsen
Karsten H. Gravesen
Formand LLO Viborg

LLO-rådgiver

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*